In atentia candidatilor - click aici pentru instructiuni candidati inscrisi la concursul de titularizare 2024. Va rugam sa cititi cu atentie documentul pentru lamuriri privind sustinerea probei scrise la concursul de titularizare - sesiunea 2024

Absolventii promotia 2024 care pana astazi ora 11.00 nu au depus online sau fizic adeverintele de absolvire, le vor aduce maine la proba scrisa!!!

Lista absolventiilor 2024 care au completat dosarul la Is3 pana la data de 15.07.2024 - ora 16.00 - Click aici

Urmatoarea actualizare va fi in data de 16.07.2024 ora 18.00

Lista candidatilor pe sali - Centrul de concurs nr.3 - Scoala Gimnaziala nr. 97 (disciplinele Educatoare litere A-L, Educatie fizica si sport) - Click aici 

Lista candidatilor pe sali - Centrul de concurs nr.4 - Liceul Teoretic Dante Alighieri (disciplinele Invatatori, Invatator limba germana, Educatie fizica si sport-antrenori, Educator-puericultor) - Click aici 

Lista candidatilor pe sali - Centrul de concurs nr.2 - Liceul Tehnologic Constantin Brancusi (disciplinele tehnice - maistri/ingineri, Educatoare - literele M-Z) - Click aici 

CANDIDATII VOR AVEA ACCES IN CENTRELE DE CONCURS PANA LA ORA 08.00 IN BAZA UNUI DOCUMENT DE IDENTIFICARE

Lista posturilor vacante pentru etapa de restrangere de activitate / completari de norma - conditii specifice posturi - Click aici

Repartitia pe centre a candidatilor inscrisi la concursul national de titularizare - sesiunea 2024 - discipline arondate sectorului 3

- INVATATORI - LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI SECTOR 3

- EDUCATIE FIZICA SI SPORT ANTRENORI - LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI SECTOR 3

- EDUCATOR-PUERICULTOR - LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI

- INVATATOR IN LIMBA GERMANA - LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI

- EDUCATIE FIZICA SI SPORT PROFESORI - SCOALA GIMNAZIALA NR. 97 - sector 4

- EDUCATOARE - LITERELE A-L - SCOALA GIMNAZIALA NR. 97  sector 4

- EDUCATOARE - LITERELE M-Z - LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI

La Centrul nr. 3 s-a schimbat locatia!!! Nu mai este Scoala 80 este Scoala 97

La Centrul nr. 2 s-a schimbat locatia!!! Nu mai este Colegiul Tehnic Mihai Bravu...este Liceul Tehnologic Constantin Brancusi - sector 2

Repartitia salilor pe etaje pentru centrul nr. 3 - Scoala Gimnaziala nr. 97 - Click aici

Metodologia miscarii de personal 2024-2025 - Click aici

Calendar miscare de personal 2024-2025 - Click aici

Fisa de evaluare a personalului didactic (anexa 2) 2024-2025 - Click aici

Cerere completare de norma - Click aici format word - format pdf

Cerere pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada viabilității postului - Click aici format word - format pdf

Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării - Click aici format word - format pdf

Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/ pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ / modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării - Click aici format word - format pdf

Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi prin consimţământ scris - Click aici format word - format pdf

Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2024-2025 - Click aici format word - format pdf

Cerere detaşare prin concurs specific - Click aici format word - format pdf

Cerere de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2024 - Click aici format word - format pdf

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2024 - 2025 - Click aici format word - format pdf

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/ mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 sau 2018 - Click aici format word - format pdf

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2023, 2022 sau 2021 - Click aici format word - format pdf

Reprogramari inspectii la clasa aprobate - 29.05.2024 - Click aici

Reprogramari inspectii la clasa aprobate - 30.05.2024 - Click aici

Reprogramari inspectii la clasa aprobate - 31.05.2024 - Click aici

Reprogramari inspectii la clasa aprobate - 03.06.2024 - Click aici

Reprogramari inspectii la clasa aprobate - 04.06.2024 - Click aici

Reprogramari inspectii la clasa aprobate - 06.06.2024 - Click aici

Reprogramari inspectii la clasa aprobate - 07.06.2024 - Click aici

Reprogramarile care au avut motive intemeiate vor fi afisate in fiecare zi, pe site-ul www.ismb.edu.ro la rubrica Titularizare 2024, cat si pe site-ul www.ismb3.ro. Graficul initial nu se mai modifica (de aceea sa nu fie probleme daca acolo vedeti programarea initiala), aceste modificari se vor vedea doar in fisierele erata.

Link catre sectiunea dedicata concursului national de titularizare - sesiunea 2024 - Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - Click aici

Graficul inspectiilor la clasa pentru disciplinele Educatoare, Invatatori, Educatie fizica si sport, Invatatori limba germana, Educator-puericultor - Click aici - actualizat la 28.05.2024

Graficul probelor practice/orale - Click aici - actualizat la 28.05.2024

Pentru susţinerea probei, în mod obligatoriu, candidaţii se prezintă în echipament sportiv adecvat.

  Candidaţii nu sunt primiţi la probă fără adeverinţă medicală, în care se menţionează „apt pentru susţinerea probei practice

Candidatii inscrisi la concursul de titularizare 2024 care au ales echivalarea inspectiilor de la titularizare cu cele de la examenul de definitivat sesiunea 2024 - Click aici - actualizat la 28.05.2024

Candidatii care s-au inscris pe mai multe judete trebuie sa sustina inspectia la clasa sau proba practica in ambele judete ca sa fie recunoscuta nota de la examenul scris in ambele judete sau in judetele unde s-a mai inscris candidatul

Candidatii care au ales echivalarea si se afla pe lista de echivalari definitivat nu trebuie sa faca nimic, decat sa isi valideze dosarul de definitivat in perioada 3-14 iunie 2024 la sediul IS3, dupa care li se va introduce automat in aplicatie nota pentru inspectia speciala la clasa!

Validarea dosarelor depuse online se face OBLIGATORIU fizic la sediul IS3 pana la data 22.05.2024 la ora 16.00