Planificarea inspectiilor curente si speciale pentru obtinerea gradelor didactice I si II -  an scolar 2022-2023 - Click aici

Planificarea inspectiilor de specialitate pentru candidatii inscrisi la examenul national de definitivare in invatamant - anul scolar 2022-2023 - Click aici

ACTE NECESARE

LA INSCRIEREA LA EXAMENUL NATIONAL DE DEFINITIVARE

IN INVATAMANT SESIUNEA 2023

PERIODA DE INSRIERE LA INSPECTORATUL SCOLAR SECTOR 3

17-21.10.2022- program orar afisat pe site www.ismb3.ro

Luni - Joi - orele 09.00-15.00 Vineri 09.00-12.00

DISCIPLINELE arondate sunt: Educatoare, Invatatoare, Educatie fizica

          Dosarul de inscriere va cuprinde:

 1. Fisa de inscriere- model Anexa 1- semnata de directorul unitatii de invatamant si de catra candidat.
 2. Copii ale actelor de studii in baza carora se face inscrierea la examen (nu se ataseaza in dosar alte studii) diploma va fi insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma, acestea vor fi certificate ,,conform cu originalul,, de catre conducerea unitatii de invatamant.
 3. Pentru disciplina educatie fizica si sport se ataseaza in dosar certificat –NIVEL 1-2/document din care sa rezulte absolvirea programului de pregatire psihopedagogica si metodica in specialitatea diplomei absolvite (DPPD) toate copiile sa fie ,,conform cu originalul,, de catre conducerea unitatii de invatamant;
 4. Dosarul predat va fi cu sina de carton (pe coperta se va mentiona nume/initiala/prenume (conform CI) si disciplina de examen.
 • Decizia de repartizare pe post incepand cu data de 01.09.2022-31.08.2023 si/sau deciziile interne la nivel de unitate (in urma concursurilor locale dupa inceperea cursurilor din 05.09.2022) si/sau de la unitatiile private- avand mentionata perioada de repartizare pe post (ziua/luna/anul).
 • Carte de identitate
 • Certificate de nastere- obligatoriu si /sau certificat de casatorie.
 1. Adeverinta – model tipizat – privind calificativul pe anul 2021-2022 sau pe ultimul an scolar in care candidatul a desfasurat activitate didactica (ex: cei care s-au aflat in crestere si ingrijire copil, concediu fara plata, concediu de studii sau alte situatii).

Candidatii care se afla in PRIMUL AN DE STAGIU NU prezinta aceasta adeverinta cu calificativ.

 1. Adeverinta – model tipizat – din care sa rezulte vechimea de predare la DATA INSCRIERII (14.10.2022- conform calendar) doar ca si personal didactic calificat – nu se evidentiaza anii in care candidatul a predat ca si necalificat.
 2. Taxa de inscriere la examen (300 lei) se achita doar de catre candiadtii care au sustinut 3 sesiuni anterioare si nu au promovat examenul. Se ataseaza in dosar.
 3. Pentru unitatiile de invatamant private se va atasa in dosar dovada autorizarii/acreditatii.
 • Model fisa inscriere definitivat 2023 - Click aici
 • Model adeverinta calificativ - Click aici
 • Model adeverinta vechime la data inscrierii - Click aici
 • Ordin 5434/2020 privind metodologia definitivat - Click aici
 • Ordin ME 5722 privind modificarea metodologiei definitivat 2023 - Click aici
 • Adresa Ismb nr. 28486/10.10.2022 privind conditile de inscriere si calendarul -Click aici

Gradul didactic I

 • PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC I - AN ȘCOLAR 2022-2023 - Click aici
 • Model cerere IC1 - Click aici
 • Modele cerere inscriere - Click aici
 • Model fisa de inscriere - Click aiciClick aici
 • Model adeverinta vechime - Click aiciClick aici

Gradul didactic II

 • PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II- AN ȘCOLAR 2022-2023 - Click aici
 • Model cerere IC1 - Click aici
 • Modele cerere inscriere - Click aici
 • Model fisa de inscriere - Click aiciClick aici
 • Model adeverinta vechime - Click aiciClick aici

Echivalare doctorat cu grad didactic I

Dosarele se depun la inspectoratele de sector unde este arondata disciplina in perioada 3.10.2022-15.11.2022

Pentru sectorul 3 unde sunt arondate disciplinele Educatoare, Invatatoare si Educatie fizica si sport programul de depunere al dosarelor este urmatorul:

Luni - Marti - Miercuri - Joi - orele 09.00-15.00

Vineri - orele 09.00-12.00

Examenul de Definitivat din data de 20 iulie 2022 se va sustine la Colegiul National I.L.Cargiale si Scoala Gimnaziala Titu Maiorescu - sector 1 Bucuresti. Urmariti acest link pentru a vedea postarea candidtilor pe locatii si sali.

In perioada 7-17 iunie se vor completa si valida dosarelor cadrelor didactice inscrise la examenul de definitivat - sesiunea 2022. 

Programul este urmatorul:

 • Luni - Joi - 09.00 - 15.00
 • Vineri - 09.00 - 13.00
 • Precizari inscriere gradul I si gradul II - Click aici
 • Modele cereri inscriere gradul I si gradul II, echivalare doctorat - Click aici
 • Adeverinta calificativ anual si vechime gradul I - Click aici
 • Adeverinta calificativ anual si vechime gradul II - Click aici
 • Adeverinta calificativ inspectii IC1 gradul I - Click aici
 • Adeverinta calificativ inspectii IC1 gradul II - Click aici
 • Cerere retragere gradul II / gradul I - Click aici

Programul de primire dosare este:

 • Luni - Joi - orele 09.00-14.00
 • Vineri - orele 09.00-12.00

!!! La Inspectoratul Scolar Sector 3 se primesc dosare pentru Invatatori, Educatoare si Educatie fizica si sport /  Educatie fizica si sport specialitati

Termenul limita pentru primirea dosarelor de definitivat este vineri, 29.10.2021

Cadrele didactice care au promovat examenul national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar- sesiunea 2021, pot ridica adeverintele de la sediul ISMB, strada Icoanei nr. 19, respectand  urmatorul program:
 In perioada 29 iulie-13 august 2021: dna Oteleanu, arhiva, etaj 2, M6
                                LUNI - JOI - orele 9.00-15.30
                                   Vineri - orele 9.00-13.30
          Dupa data de 13 august de la registratura ISMB, in acelasi interval orar.
       Adeverintele se elibereaza in nume personal, pe baza actului de identitate.