Graficul sedintelor publice din perioada 4-5 august va fi afisat afisat in data de 2.08.2021. Totodata va fi afisata si procedura pentru cei care au sustinut proba scrisa in alt judet si au ales repartitie si in municipiul Bucuresti!

La sedintele din 4-5 august vor participa doar:

1. Cadrele didactice angajate in anul scolar 2020-2021 pe viabilitatea postului si care au obtinut minim nota 7.0 la proba scrisa din 21 iulie 2021 (de asemenea trebuie sa aiba la dosar adeverinta de la unitate ca postul are viabilitate de cel putin 4 ani)

2. Cadrele didactice care au obtinut minim nota 7.00 la proba scrisa din 21 iulie 2021 si care vor opta pe posturi titularizabile.

3. Cadre didactice cu statut de titular la data sustinerii concursului din 21 iulie 2021, au obtinut minim nota 7.00,  au cel putin gradul definitivat si care pot opta pe posturi cu viabilitate 1-4 ani. (Pentru cadrele didactice titulare in sistemul privat...unitatea trebuie sa fie acreditata pentru a putea participa la aceasta sedinta si a obtine post in invatamantul de stat)