In perioada 01-20 august biroul resurse umane din cadrul Inspectoratului Scolar Sector 3 este in concediu.

Deciziile de titularizare se pot ridica de la secretariatul biroului teritorial Is3 - Luni 31.07.2017 intre orele 13.00-15.00, Marti - Joi intre orele 09.00-15.00 si Vineri intre orele 09.00-13.00

Vom posta in cadrul acestui subiect, incepand de luni 31 iulie 2017 toate informatiile necesare pentru etapa 21-28 august (lista posturi, informatii privind etapele, modul de ierarhizare pentru sedinta din 28 august, modele cereri pentru perioada 21-22 august)

Detasarea in interesul invatamantului inseamna ca exista o unitate doritoare pentru cadrul didactic, iar aceasta se face pana in 21 august la nivelul unitatii!!!

Detasarea pe concurs specific = cadrul didactic isi depune dosar in perioada 21-22 august la inspectoaretele de sector (unde este aronadata disciplina) si cadrul didactic va participa in sedinta publica din 28 august pentru a alege din lista un post la care va activa in anul scolar 2017-2018!!!

Detasare in interesul invatamantuluiPana pe data de 21 august la nivelul unitatii se depun dosare de detasare in interesul invatamantului, Persoana depune 2 cereri  - una catre directorul unitatii si una catre Inspectorul Scolar General! In perioada 21-24 august unitatea ne trimite la Is3 cererea facuta catre domnul Inspector Scolar General la care se anexeaza in copie conform cu originalul actele pe care le vom solicita! Dosarele nu se depun de catre petent la inspectorate ci doar la scolile unde se doreste detasarea. Unitatile din sectorul 3 vor trimite la Is3, indiferent de discipline centralizatorul + documentele solicitate. 

 • Cerere tip pentru detasare in interesul invatamantului - Click aici - dupa caz se taie Director sau Inspector Scolar General

In perioada 21-22 august 2017 vom primi dosare pentru urmatoarele categorii de mai jos: 

 • Cerere tip pentru suplinire in baza notei de la concursul national 2015/2016 (conform art. 89 (2) din Metodologia 5739/2016 - cei care la aceste concursuri au obtinut minim 5 la proba scrisa si minim 5 la isp/proba practica)  - Click aici
 • Cerere tip pentru suplinire in baza notei de la concursul national 2014 (conform art. 89 (2) din Metodologia 5739/2016 - cei care la aceste concursuri au obtinut minim 5 la proba scrisa si minim 5 la isp/proba practica)  - Click aici
 • Cerere tip pentru suplinire in baza notei de la concursul national - sesiunea 2013, 2012 sau 2011 (conform art.89 (2) din Metolodogia 5739/2016) - cei care la aceste concursuri au media cel putin 7 si nu au obtinut note sub 5 ulterior  - Click aici
 • Cerere tip pentru detasare concurs specific - Click aici
 • Fisa de evaluare pentru detasare concurs specific - Click aici

In perioada 01-04 septembrie 2017 vom primi dosare pentru urmatoarele categorii de mai jos: 

 • Cerere tip plata cu ora - Click aici - dupa caz se taie Director sau Inspector Scolar General 
 • Cadre didactice calificate care au sustinut inspectia la clasa in 2017/ si-au echivalat inspectia cu cea de la Definitivat si nu au promovat proba scrisa din 12 iulie / nu s-au prezentat / s-au retras. Disciplinele pentru care vom organiza concurs le vom anunta dupa sedinta din 28 august 2017 - este nesigura disciplina Educatie fizica si sport 
 • Cadre didactice necalificate - vom anunta mai multe detalii despre aceasta in perioada 28 august - 01 septembrie 2017
 • Pentru dosarele de plata cu ora si necalificati se vor aduce dosare noi!!! NU SE REACTUALIZEZA CELE DIN ANII PRECEDENTI!!!

Ierarhia pentru sedinta din data de 28 august 2017

 1. Candidati care au participat la CNU 2017, au obtinut minim media 7 si nu au fost repartizati anterior
 2. Cadre didactice care solicita detasare la cerere prin concurs specific
 3. Cadre didactice care solicita prelungirea contractului individual de munca (continuitate art. 85)
 4. Candidati care au participat la CNU 2017 si au obtinut media minim 5.00 (neaparat minim 5 la proba scrisa si minim 5 la inspectia la clasa/proba practica!!!)
 5. Candidati care au participat la CNU 2017 in alte judete.
 6. Candidati care au participat la CNU 2016/2015 ierarhizati pe o lista unica (condtie sa nu fi luat sub 5.00 la CNU 2017!!!)
 7. Candidati care au participat la CNU 2017 la o disciplina si doresc post pe a doua specializare (de ex. cnu 2017 pe invatator si doreste post pe educatoare)
 8. Candidati care au participat la CNU 2016/2015 si solicita post in a doua specializare.
 9. Candidati care au participat la CNU 2014 si au obtinut minim media 5
 10. Candidati care au participat la CNU 2013-2012-2011 si au obtinut cel putin nota/media 7.00