Completarea dosarelor de grad didactic I si II – sesiunea 2023

 

In perioada 22 mai 2023 - 7 iunie 2023, cadrele didactice inscrise la gradul didactic I si II -finalizare in sesiunea 2023, vor completa dosarul de inscriere la inspectoratul de sector unde le este arondata specializarea, cu urmatoarele documente:

  1. Rapoartele scrise ale inspectiei curente 2 si speciale, in copie, certificate ,,conform cu originalul" de catre conducerea unitatii de invatamant in care s-au efectuat inspectiile, impreuna cu fisele de evaluare ale activitatilor didactice din cadrul inspectiilor;
  2. Adeverinta privind calificativul acordat la inspectia curenta 2 si nota obtinuta la inspectia speciala - model tipizat;
  3. Adeverinta privind calificativele acordate la evaluarile anuale din ultimii doi ani scolari • pentru gradul didactic I - cel putin ,,bine", pentru gradul didactic I - ,,foarte bine", vechimea la catedra pe care o inregistreaza candidatul de la data obtinerii definitivarii in invatamant ( pentru gradul II), respectiv de la data obtinerii gradului didactic II (pentru gradul I), precum si faptul ca nu a fost/ a fost sanctionat conform art. 280 (2) din legea educatiei nationale nr. 1/2011 - model tipizat. Perioada concediului de maternitate este considerata vechime la catedra.
  4.  Cadrele didactice care au obtinut amanarea gradului didactic 2 pentru sesiunea 2023, vor atasa la dosar, in original, raspunsul aprobarii.

ORAR :

LUNI-JOI  - ORELE 09.00-14.00

VINERI - ORELE 09.00 - 12.00

 

 

Model adeverinta calificative, note inspectii gradul II - Click aici

Model adeverinta calificative - vechime gradul II - Click aici

Model adeverinta calificative, note inspectii gradul I - Click aici

Model adeverinta calificative - vechime gradul I - Click aici