• Arviva documente necesare revizuirii documentelor de numire pentru cadrele didactice titulare, ale caror denumiri nu se mai regasesc in Centralizatorul 2017, conform prevederilor art.19 (6) din Metodologia cadru 5739/2016 - Click aici
  • Arviva contine urmatoarele documente - Anexa 1 instructiuni, Anexa 2 macheta instructiuni, Anexa 3 cadrul legislativ, Anexa 4 model cerere schimbare nivel, Anexa 5 model revizuire disciplina, Anexa 6 declaratie proprie raspundere
  • Termen: 20.01.2017 - daca nu sunt cazuri veti trimite la Is3 semnat si stampilat anexa 2 - macheta centralizatoare