• Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupate a posturilor didactice/catedreolor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat - OMEN 4959/2013 - Click aici