Conform art.80 alin.2 litera f....candidații care depun/transmit cereri de înscriere, însoțite de fișe de înscriere și cărora li se înregistrează datele de înscriereîn sistemul informatic într-un județ sau în municipiul București, se prezintă la proba scrisă în județul/municipiul Bucureştiîn care li s-au înregistrat datele în sistemul informatic;

Conform art. 80 alin 3 - Un candidat poate solicita repartizarea şi într-un alt județ sau în municipiul București în care nu susține proba scrisă.Această opțiune se exprimă, în scris, la data depunerii/transmiterii cererii de înscriere la concurs, candidatul precizând judeţul sau municipiul Bucureşti în care se prezintă la repartizare.

Conform art.80 alin 4 - Un candidat poate opta pentru repartizare, conform alin. (3), într-un singur județ sau numai în municipiul București, în afara celui în care s-a înscris pentru a susţine proba scrisă. 

Aceste articole le gasiti in metodologia miscarii de personal aprobata prin OMEC 5591/11.11.2020

Atentie!!! un candidat nu se poate inscrie pentru proba scrisa decat intr-un singur judet!!! In cazul in care isi depune in 2 judete, primul judet care l-a introdus in aplicatie este judetul in care va sustine proba scrisa!!!