Pretransferul personalului didactic.

!!! La etapa de pretransfer 2021, din cauza situatiei pandemice actuale, nu se va tine cont de conditiile specifice stabilite de unitatea de invatamant, de asemenea nu se va mai cere acordul unitatii primitoare...optiunea cadrului didactic va fi stabilita in sedinta publica, in ordinea prevazuta de metodologie ...

1. Titular in aceeasi disciplina - Bucuresti - Bucuresti...ex. titular pe invatator Bucuresti - solicita invatator Bucuresti

2. Titular in aceeasi disciplina - Judet - Bucuresti - titular pe invatator in alt judet - solicita invatator Bucuresti

4. Titular in alta disciplina - Bucuresti - Bucuresti - titular invatator Bucuresti - solicita educatoare Bucuresti

5. Titular in alta disciplina - Judet - Bucuresti - titular invatator in alt judet - solicita educatoare Bucuresti

  • reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete - 8 aprilie 2021
  • afișarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ; - 8 aprilie 2021 - in cazul in care starea de alerta va fi prelungita nu se va tine cont de acest punct
  • depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoțite de documentele menţionate în acestea - 9-14 aprilie 2021
  • afișarea, la avizierul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea localităţii de domiciliu şi a unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri; - 15 aprilie 2021
  • înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la punctajele acordate; - 15-16 aprilie 2021
  • soluționarea în ședință de repartizare - 26 aprilie 2021

​Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se suspendă organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. b), lit. i)(i), lit. j) (i) şi (ii) şi lit. l)  din calendarul miscarii de personal (in sensul ca nu se mai depun dosare la nivelul unitatilor, nu se mai emit acorduri de principiu de la unitati, totul se va desfasura in sedinta publica din 26 aprilie 2021)