• Ordinul MEN nr. 38862019 cu privire la modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020, aprobata prin OMEN 5460/2018 - Click aici