Documente necesare Mentinerii în activitate ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani, în anul şcolar 2019-2020 - Click aici

​Arhiva contine urmatoarele documente:

  1. Anexa 1 - Prevederi legale
  2. Anexa 2 - Model cerere mentinere ca titular (nu intra aici si c.d.femei cu 65ani, au cerere separata la nota de servici privind cadrele pensionabile)
  3. Anexa 3 - Modele de comunicare acord/refuz la nivelul unitatii si ISMB
  4. Anexa 4 - Macheta centralizatoare (se solicita doar pe mail, avand prea multe coloane pentru a fi listata)
  5. Anexa 5 - Opis documente dosar care va fi adus la Is3

​Termen:

  • Pana la 04.02.2019 - Unitatile vor transmite la Is3 centralizatorul (Anexa 4) + actele necesare conform anexei 5 - opis - Daca nu sunt cazuri se va trimite in original Anexa 4 semnata si stampilata cu aceasta precizare.