• Documente necesare pentru Emiterea de noi documente cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 19 (3) si (4) precum si a celor ale caror denumirinu se mai regasesc in Centralizatorul 2019, conform prevederilor art.19 (6) din Metodologia cadru 5460/2018 - Click aici

​Arhiva contine urmatoarele documente:

  1. Anexa 1 - instructiuni
  2. Anexa 2 - Centralizator modificari decizii
  3. Anexa 3 - Prevederi legale
  4. Anexa 4 - Model cerere schimbare nivel
  5. Anexa 5 - Model cerere revizuire disciplina
  6. Anexa 6 - Model declaratie schimbare decizie

​Termen:

  • 18.01.2019 - Unitatile vor transmite la Is3 centralizatorul (Anexa 2) + actele necesare conform anexei 1 (in functie de caz) - Daca nu sunt cazuri se va trimite in original Anexa 2 semnata si stampilata cu aceasta precizare.