Se pot ridica deciziile de pretransfer pentru disciplinele educatoare, invatatoare si educatie fizica de la sediul Is3.

Se pot ridica si deciziile de continuitate de art.61 pentru cei care au si definitivatul luat.

Documentele necesare pentru evaluatorii inspectiilor la clasa:

 1. Cadrul legal - Click aici
 2. Declaratie membru evaluator - Click aici
 3. Fisa atributii - Click aici
 4. Model fisa inspectie - Click aici
 5. Formular rezultate - Click aici
 6. Proces verbal predare-primire - Click aici

Planificarea candidatilor inscrisi la concursul de titularizare pentru sustnerea inspectiei la clasa - Click aici - este lista finala modificata dupa sesizarile facute. Modificarile facute le veti gasi doar in eratele de mai jos, in documentul initial au ramas pozitiile initiale pentru cei carora li s-a reprogramat inspectia, deci tineti cont de eratele postate pentru care au solicitat reprogramari!

Planificarea candidatilor inscrisi la proba practica - Click aici - este lista finala modificata dupa sesizarile facute

Candidati inscrisi la concursul de titularizare care au solicitat echivalarea inspectiilor cu cele sustinute ion cadrul examenului de definitivat - sesiunea 2019 Bucuresti - Click aici - (acum este disponibil!!!) - este lista finala modificata dupa sesizarile facute

Erata 05.06.2019 - Click aici - modificari in lista de inspectii si probe practice survenite pana la data de 05.06.2019 datorita unor motive intemeiate

Pentru cei care sustin proba practica - Candidaţii nu sunt primiţi în concurs fără adeverinţa medicală, în care se menţionează „apt pentru susţinerea probei practice”. + toata lumea sa fie echipata corespunzator probei practice pe care o vor sustine (inclusiv cei pe natatie sa aiba costumul de inot)

In perioada 30-31 mai se vor valida fisele de inscriere la concursul de titularizare pentru cei care s-au inscris in perioada 22-29 mai, mai putin absolventii 2019 care vor valida in 10-12 iulie (sau imediat ce primesc adeverinta de absolvire)

NU valideaza cei care participa doar in baza notei de la CNU 2018-2013 sau cei care merg pe continuitate - art.85

Va rugam sa aveti in vedere spre verificare pe fisa martor daca sunt corecte urmatoarele informatii:

 1. CNP-ul
 2. Numele si prenumele
 3. Domiciliul - acolo unde este gresit Bucuresti cu Provincie sau invers
 4. Gradul didactic daca nu este trecut pe fisa
 5. Disciplina de examen sa fie corect trecuta
 6. Pentru cei de educatie fizica care au optat si pentru proba practica sa fie trecuta corect.
 7. Statutul de titular pentru cei care sunt titulari in momentul inscrierii in invatamantul de stat sau particular.
 8. Daca sunt trecute si notele CNU 2018 /2017 pentru cei care merg la titularizare dar au ales si participare in baza notei!

​PROGRAMUL DE VALIDARE VA FI -

JOI 30.05.2019 - ORELE 09.00-14.00

VINERI - 31.01.2019 - ORELE 09.00-12.00

Lista posturilor titularizabile pentru sedinta din 31 iulie 2019 - Click aici

Posturile care sunt marcate cu rosu necesita diverse avize (invatamant particular, invatamant special, Step by step, Waldord, etc)

Graficul sedintei de pretransfer din data de 20.05.2019 - Click aici

La nivelul Inspectoratului Scolar Sector 3 se primesc in data de 20 si 21 mai 2019, in intervalul orar 09.00-15.00 dosarele pentru continuitate conform art.61 la disciplinele - educatoare, invatatori si educatie fizica si sport.

 • ​Model cerere prelungirea contractului de munca pe perioada determinata conform art.85 si art.61 din OMEN 5460/2018 - Click aici

Pentru art.61 (cei care au media minim 7 si au definitivatul sau sunt inscrisi la def in sesiunea 2019) 

 • depunerea cererii la nivelul unitatii - 13-15 mai 2019
 • depunerea dosarelor la inspectoratele de sector (conform arondarii disciplinelor) - 20-21 mai 2019
 • emiterea deciziilor - 22-24 mai 2019

Pentru art.85 (cei care au nota minim 5 si au sau nu grad didactic sau peste 7 dar nu au grade didactice si nu sunt inscrisi la definitivat sesiunea 2019) 

 • depunerea cererii la nivelul unitatii - 7-10 mai 2019
 • depunerea dosarelor la inspectoratele de sector (conform arondarii disciplinelor) - 22-29 mai 2019
 • repartizarea in sedinta publica - 26 august 2019
 • emiterea deciziilor - 27-29 august 2019

In perioada 22-29 mai se primesc la nivelul inspectoratului scolar sector 3 (pentru disciplinele educatoare, invatatoare si educatie fizica si sport) urmatoarele tipuri de dosare:

 1. Cerere incriere la concursul de titularizare din data de 17 iulie 2019 - Click aici pentru cerere
 2. Model cerere tip SIVECO inscriere la concursul de titularizare din data de 17 iulie 2019 - Click aici pentru cerere
 3. Model declaratie proprie raspundere - concursul de titularizare din data de 17 iulie 2019 - Click aici pentru cerere
 4. Inscriere pentru participare la sedinta publica in baza notei 2018-2017 - Click aici pentru cerere
 5. Inscriere pentru participare la sedinta publica in baza notei 2016 - Click aici pentru cerere
 6. Inscriere pentru participare la sedinta publica in baza notei 2013-2015 (media trebuie sa fie minim 7) - Click aici pentru cerere
 7. Model declaratie proprie raspundere - participare in baza notelor cnu 2018-2013 - Click aici pentru cerere
 8. Continuitati pe art. 85 - Click aici pentru cerere
 9. Detasari prin concurs specific - Click aici pentru cerere

 

Grafic primire dosare - 09.00-14.00 de luni pana joi si vinerea de la 09.00 la 12.00

 • Inregistrarea, la inspectoratele scolare, a cererilor de inscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacantre/rezervate - 22-29 mai 2019
 • Validarea inscrierii, prin semnatura, de catre candidatii sau imputernicitii acestora (prin procura notariala) - 30-31 mai 2019 
 • Validarea inscrierii, prin semnatura, de catre candidatii sau imputernicitii acestora (prin procura notariala) - pentru absolventii 2019 - 10-12 iulie 2019
 • Afisarea listei candidatilor inscrisi si a graficului privind sustinerea probelor practice si a inspectiilor speciale la clasa - 03 iunie 2019
 • Desfasurarea probei scrise - 17 iulie 2019
 • Comunicarea rezultatelor - 23 iulie
 • Inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare - 23-24 iulie
 • Comunicarea rezultatelor finale - 30 iulie 2019
 • Repartizarea candidatilor conform art.62 alin 8 - Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019, pe parcursul anului şcolar 2018-2019, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisa)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4. ​ - 31 iulie 2019

​ATENTIE!!! Conform art.90 alineatul 5 din OMEN 3886/2019 - "Candidatul fara statut de titular in invatamantul preuniversitar, care participa la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2019 si nu obtine cel putin nota 5 (cinci) la proba scrisa, nu poate fi incadrat, in anul scolar 2019-2020 pe un post didactic/o catedra in concordanta cu disciplina la care nu a obtinut nota 5 la proba scrisa"

Inspectiile de la definitivat se echivaleaza cu inspectiile pentru examenul de titularizare doar pentru candidatii inscrisi la examenul de definitivat in municipiul Bucuresti - sesiunea 2019

​Site-ul oficial al MEN pentru Titularizare 2019 unde gasiti programele dupa care se sustine proba scrisa si alte informatii necesare- Click aici -