• Fisa de evaluare 2019-2020 - Click aici
 • Model cerere pretransfer (cererea catre inspectorat) 2019-2020 - Click aici
 • Anexa cerere pretransfer (cererea catre inspectorat) 2019-2020 - Click aici
 • Model cerere pretransfer (cererea catre directorul unitatii dorite) 2019-2020 - Click aici
 • Model adeverinta post (pentru unitatea unde cadrul didactic este titular si de la care se va pretransfera) - Click aici

Calendar:

 • 10.04.2019 - Afisarea listei posturilor si a conditiilor specifice pentru etapa de pretransfer.
 • 11-17.04.2019 - Depunerea dosarelor la inspectoratele de sector (conform arondarii disciplinelor). La sectorul 3 se depun dosare pentru disciplinele Educatoare, Invatatoare si Educatie fizica / Educatie fizica - specialitati
 • 17.04.2019 - Afisarea listei cu cei care vor sustine proba practica sau inspectie speciala la clasa (de ex, daca se pretransfera de pe educatoare pe invatator sau invers se va sustine inspectie la clasa in disciplina in care se solicita pretransferul sau de pe educatie fizica si sport pe educatie fizica - fotbal, se va sustine proba practica pe fotbal)
 • 18.04.2019 - Afisarea punctajelor si a graficului de desfarurare a inspectiilor la clasa/ probelor practice
 • 19.04.2019 - 07.05.2019 - Desfasurarea inspectiilor la clasa/ probelor practice
 • 23-24.04.2019 - Depunerea eventualelor contestatii legate de punctajul obtinut.
 • 06-07.05.2019 - Depunerea dosarelor la unitatile de invatamant solicitate.
 • 08.05.2019 - Unitatile de invatamant, prin CA hotărăsc acordarea/neacordarea acordului de principiu pentru pretransfer si comunica aceste hotarari cadrelor didactice care si-au depus dosare.
 • 08-09.05.2019 - Cadrele didactice pot face contestatii referitoare la acordurile/refuzurile primite.
 • 13.05.2019 - Sedinta publica de repartizare
 • ​Model cerere titularizare conform art.253 2019-2020 - Click aici

Calendar titularizare conform art.253

 • 02-04 aprilie 2019 - Candidatii isi depun dosarele la inspectoratele de sector (conform arondarii disciplinelor) - La sectorul 3 se depun disciplinele - Educatoare, Invatatori si Educatie fizica.
 • 08.04.2019 - Sedinta publica de repartizare
 • 08-09.04.2019 - Candidatii depun contestații referitoare la repartizarea în ședință publică sau, după caz, referitoare la respingerea solicitării de repartizare pentru neîndeplinirea condițiilor legale
 • Graficul si locatia sedintei de completare de norma in alta unitate - Click aici

Documente necesare Mentinerii în activitate ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani, în anul şcolar 2019-2020 - Click aici

​Arhiva contine urmatoarele documente:

 1. Anexa 1 - Prevederi legale
 2. Anexa 2 - Model cerere mentinere ca titular (nu intra aici si c.d.femei cu 65ani, au cerere separata la nota de servici privind cadrele pensionabile)
 3. Anexa 3 - Modele de comunicare acord/refuz la nivelul unitatii si ISMB
 4. Anexa 4 - Macheta centralizatoare (se solicita doar pe mail, avand prea multe coloane pentru a fi listata)
 5. Anexa 5 - Opis documente dosar care va fi adus la Is3

​Termen:

 • Pana la 04.02.2019 - Unitatile vor transmite la Is3 centralizatorul (Anexa 4) + actele necesare conform anexei 5 - opis - Daca nu sunt cazuri se va trimite in original Anexa 4 semnata si stampilata cu aceasta precizare.
 • Documente necesare pentru Intocmirea listelor cuprinzand personalul didactic titular care indeplineste conditiile legale de pensionare la 01 septembrie 2019 - Click aici

​Arhiva contine urmatoarele documente:

 1. Anexa 1 - Conditii pensionare
 2. Anexa 2 - Centralizator cereri pensionare (contine 3 sheeturi)
 3. Anexa 2bis - Instructiuni completare centralizator
 4. Anexa 3a - Model cerere pensionare la limita de varsta
 5. Anexa 3b - Model cerere mentinere in activitate - pentru femeile care solicita pana la 65 ani !!!
 6. Anexa 3c - Model cerere reincadrare pensionar ca titular
 7. Anexa 4 - Prevederi legale

​Termen:

 • 18.01.2019 - Titularii pensionabili care NU solicita mentinerea in activitate pentru anul scolar 2019-2020 si cadrele didactice titulare, femei, care opteaza pentru mentinerea in activitate ca titular pana la implinirea varstei de 65 ani, in baza Deciziei CCR nr. 387/2018 - depun la nivelul unitatilor cereri, dupa caz, anexa 3a pentru care urmeaza sa se pensioneze - anexa 3b doar pentru cadrele didactice femei care solicita mentinere.
 • 21.01.2019 - Intocmesc anexa 2 pe care o trimit la IS3, insotite de documentele doveditoare (aflate in cereri)

​​​

 • Documente necesare pentru Emiterea de noi documente cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 19 (3) si (4) precum si a celor ale caror denumirinu se mai regasesc in Centralizatorul 2019, conform prevederilor art.19 (6) din Metodologia cadru 5460/2018 - Click aici

​Arhiva contine urmatoarele documente:

 1. Anexa 1 - instructiuni
 2. Anexa 2 - Centralizator modificari decizii
 3. Anexa 3 - Prevederi legale
 4. Anexa 4 - Model cerere schimbare nivel
 5. Anexa 5 - Model cerere revizuire disciplina
 6. Anexa 6 - Model declaratie schimbare decizie

​Termen:

 • 18.01.2019 - Unitatile vor transmite la Is3 centralizatorul (Anexa 2) + actele necesare conform anexei 1 (in functie de caz) - Daca nu sunt cazuri se va trimite in original Anexa 2 semnata si stampilata cu aceasta precizare.
 • Fisa de evaluare 2019-2020 - Click aici
 • Model cerere pretransfer (cererea catre inspectorat) 2019-2020 - Click aici
 • Anexa cerere pretransfer (cererea catre inspectorat) 2019-2020 - Click aici
 • Model cerere pretransfer (cererea catre directorul unitatii dorite) 2019-2020 - Click aici
 • Model cerere titularizare conform art.253 2019-2020 - Click aici