Sedinta publica din data de 25 iulie 2018 se va desfasura la Colegiul National Matei Basarab (strada Matei Basarab nr.32, Sector 3 Bucuresti), dupa urmatorul program

Ierarhia s-a facut conform art.53 (13) din Metodologia miscarii de personal aprobata prin OMEN 5485/2017

Ierarhia a suferit unele mici modificari datorate candidatilor care au promovat examenul de definitivat sesiunea 2018!

La sedinta din 25 iulie 2018 are loc  repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare (participanti CNU 2018 cu note minim 7 la proba scrisa si minim 7 la inspectia la clasa sustinuta in municipiul Bucuresti)