25 iulie 2018 - repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare (participanti CNU 2018 cu note minim 7 la proba scrisa si minim 7 la inspectia la clasa sustinuta in municipiul Bucuresti)

26 iulie 2018 - repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular; (titulari anterior inscrierii, care au participat la CNU 2018)

27 iulie 2018 - soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ în şedinţă de repartizare.(cadre didactice titulare care au depus in perioada 16-26 aprilie dosare de pretransfer)