1. Cadrul legal - pretransfer 2018 - Click aici
 2. Fisa evaluare cadre didactice 2018 (anexa 2)- Click aici
 3. Model cerere pretransfer 2018 - pentru dosarul depus la Inspectorat - Click aici
 4. Anexa cerere pretransfer 2018 - pentru dosarul depus la Inspectorat - Click aici
 5. Model cerere pretransfer 2018 - pentru dosarul depus la unitate - Click aici
 6. Model cerere schimb de post - intre doua cadre didactice care schimba intre ele posturile - Click aici
 7. Model instiintare ISMB privind acordul / refuzul cererii de pretransfer - Click aici
 8. Model instiintare candidat privind refuzul cererii de pretransfer - Click aici
 9. Model raport comisie de mobilitate unitate cu privire la cererile de pretransfer primite - Click aici
 10. Model adeverinta post (pentru cei care solicita pretransferul, se completeaza de catre unitatea unde candidatul este titular) - Click aici

Calendar pretransfer:

 • 30 martie 2018 - afisarea posturilor
 • 3-12 aprilie 2018 - depunerea cererilor la inspectoratele scolare (unde este arondata disciplina)
 • 13 aprilie 2018- afisarea punctajelor cadrelor didactice inscrise la pretransfer
 • 16-17 aprilie 2018- inregistrarea contestatiilor la punctajele acordate
 • 18 aprilie 2018- solutionarea contestatiilor privind punctajele acordate
 • 13-26 aprilie 2018 - desfasurarea inspectiilor la clasa/probelor practice/orale de profil, de catre comisia stabilita la nivelul inspectoratului scolar (pentru cei care sunt titulari pe o disciplina si solicita pretransfer pe o alta...ex. titular pe educatoare - solicita pretransfer pe invatator, titular pe educatia fizica si sport - atletism - solicita pretransfer pe educatie fizica si sport / si invers...)
 • 16-26 aprilie 2018 - depunerea cererilor, insotite de documentele cerute in acestea, de catre cadrele didactice care solicita pretransfer la unitatile de invatamant.
 • 27 aprilie 2018 - analiza, in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant a solicitarilor depuse de cadrele didactice titulare si comunicarea hotararii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/ acordului de principiu pentru pretransfer.
 • 27 iulie 2018 - solutionarea cererilor de pretransfer in sedinta de repartizare.