Click aici - Ordinul mec nr. 4549/2020 - privind  susepndarea activităților de depunere a dosarelor pentru concursul de titularizare, detașare la cerere si suplinitor în baza notelor din anii anteriori

Dosare depuse online- Click aici - lista cu cadrele didactice care si-au depus dosar online la categoria continuitati aert 85 si 61

Depunerea dosarelor de continuitate conform art.85 si art. 61 se va face in perioada 10-15 iunie 2020. - pentru disciplinele Educatie fizica si sport, Educatoare si Invatatoare, discipline arondate ISMB - Sector 3

Actele necesare sunt urmatoarele: (se vor face conform cu originalul ...acolo unde estre cazul...de catre unitatea unde functioneaza in acest an cadrul didactic) - este ordinea din cererea catre domnul inspector scolar general, pe care o atasati prima.

 1. Copie a adresei de comunicare a deciziei de repartizare în baza căreia funcționez în anul școlar 2019-2020;
 2. Copie a certificatului de obţinere a gradului didactic obţinut în sesiunea 2019 (dacă este cazul);
 3. Copii ale actelor doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul);
 4. Recomandarea consiliului/consiliilor de administraţie pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ/aceleaşi unităţi de învăţământ cu precizarea calificativului/calificativelor (se va specifica foarte clar dacă se permite sau nu prelungirea contractului individual de muncă), în original;
 5. Copie/copii ale adresei de comunicare a acordului de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ/aceleaşi unităţi de învăţământ emisă de unitatea de învățământ; 
 6. Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul (dacă s-a schimbat faţă de anul precedent);
 7. Adeverinţa de vechime în învăţământ, în original;
 8. Copie a acordului M.E.N.C.Ș., I.S.J. de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
 9. Copie a filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 10. Copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul;
 11. Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ, în original.

Lista posturilor pentru etapa de pretransfer - discipline arondate sectorului 3 - Click aici

Sedinta publica se va desfasura in data de 11 iunie 2020, la sediul Inspectoratului Scolar Sector 3, dupa urmatorul orar:

 • Invatatori - ora 09.00 - click aici pentru ierarhie candidati
 • Educatoare - ora 11.00
 • - click aici pentru ierarhie candidati
 • Educatie fizica si sport - ora 13.00
 • - click aici pentru ierarhie candidati

Va rugam sa tineti cont de prevederile impuse de starea de alerta si sa aveti la dvs masca de protectie.

Avem rugamintea sa nu veniti cu mult mai devreme de ora de incepere pentru disciplina respectiva, pentru a pastra regulile impuse pentru distantarea sociala.

 • Cadrul legal - Click aici
 • Cerere detasare interes - Click aici
 • Anexa solicitare unitate primitoare (Model adresă prin care unitatea de învăţământ primitoare solicită avizul de detaşare consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la cadre cadrul didactic este titular) - Click aici
 • Adeverinta structura post - Click aici

Grafic:

până la 05.06.2020 –  cadrele didactice titulare:

 • Depun acorduri la secretariatele unităților în care vizează detașarea în interesul învățământului

Ocupare posturilor se va face pe 17 august 2020

 

 

 • Cadrul legal – Click aici
 • Model cerere continuitate la detasare la nivelul unitatii – Click aici - este vorba doar de cadrele didactice care au fost detasate in 2019/2020 datorita notei de la concursul de titularizare din 2018 sau 2019 (...a nu se face confuzie cu detasare in interesul invatamantului sau detasarea prin concurs specific.
 • Model cerere continuitate art. 85 - Click aici (media intre 5-7, indiferent de grad sau media peste 7 fara grad didactic)
 • Model cerere continuitate art. 61 - Click aici (media minim 7 si grad didactic definitivat obtinut sau este inscris la definitivat – sesiunea 2020)
 • Model cerere continuitate pentru dosarul care va fi depus la inspectorat (este cerere comuna pentru art 85 si pentru art.61) - Click aici

Grafic:

 • Pana la 09 iunie 2020 – cadrele didactice depun solicitari la secretariatele unitatilor in care solicita prelungirea CIM pe perioada determinata 
 • 10.06.2020 – unitatile, prin CA, comunica solicitantilor acordurile/acordurile de principiu sau refuzurile. -
 • 10.06.2020-15.06.2020 – cadrele didactice isi actualizeaza dosarele la inspectoratele de sector unde este arondata disciplina (vom posta din timp procedura de depunere a dosarelor...)
 • (!!!atentie mare….dosarul pe care il depuneti la scoala si este aprobat….trebuie obligatoriu depus si la inspectoratul unde este arondata disciplina)
  • Ex.1 Popescu Ioana – Educatoare la Gradinita nr. 3 sector 3, isi va depune dosar pana la 09 iunie la nivelul unitatii si la IS3 in perioada 10-15.06.2020

Calendarul miscarii de personal 2020-2021 - Click aici -

Metodologia miscarii de personal 2020-2021 aprobata prin OMEC 5259/2019 - Click aici -

Modificarile aduse metodologiei miscarii de personal prin OMEC 4302/2020 - Click aici -

Lista posturilor pentru etapa de pretransfer - discipline arondate sectorului 3 - Click aici

Opis dosar Click aici

Dosarele (pentru disciplinele Educatoare, Invatatori, Educatie fizica si sport / Educatie fizica si sport specialitati) se pot depune in doua variante:

 • Fizic la sediul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti - Sector 3 (Sos.Mihai Bravu nr. 428) ​

Vineri 29 iunie - orele 09.00-13.00 ​, Marti 02.06.2020-Joi 04.06.2020 - orele 09.00-15.00

 • Online la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cu urmatoarele precizari:
  • ​Vor numerota documentele, incepand cu cererea de inscriere, in ordinea in care sunt prezentate in cererea-tip si vor intocmi opisul
  • Vor scana documentele enumerate in opis, in format "pdf". Toate documentele enumerate in opis sa fie scanate intr-un singur document pdf. Daca fisierul depaseste limita maxima admisa de transmitere (25 MB) se poate incarca fisierul folosind acest formular - Click aici (pentru aceasta modalitate trebuie sa aveti un cont de gmail astfel putand incarca fisiere pana la 300 MB ca dimensiune)
  • O alta optiune daca nu aveti cont de gmail...puteti arhiva si transmite pe bucati fisierul.
  • Cererea si opisul vor fi scanate ca documente separate
  • Denumirea subiectului mailului va contine in ordine - Pretransfer - Disciplina postului solicitat - numele si prenumele cadrului didactic. Exemplu - Pretransfer-Educatoare-Popescu Ioana
   • In mesaj se va specifica - Ex. Popescu Ioana, cadru didactic titular la catedra de Educatoare de la Gradinita nr. 2, sector x Bucuresti telefon 0722.222.222 va transmit atasat documentele necesare inscrierii mele la etapa de PRETRANSFER pentru ocuparea unui post de EDUCATOARE intr-o unitate din municipiul Bucuresti,
 • Dosarele se primesc doar in perioada 29.05.2020-04.06.2020 - 
 • Dosarele se depun doar la inspectorat, nu se mai depun la unitati, drept pentru care conditiile specifice sunt anulate. Repartitia se va face in functie de punctaj, in ordine descrescatoare, respectand prevederile metodologiei.

​​​

 • Adresa ISMB nr. 7188/18.05.2020 cu privire la examenul de definitivare 2020 - Click aici
 • Model cerere recunoastere inspectie - Click aici
 • Adeverinta calificativ - Click aici
 • Adeverinta portofoliu - Click aici
 • Precizari completare dosare definitivat - Click aici

Pentru disciplinele educatoare, invatatoare, educatie fizica si sport, documentele din precizari se vor trimite pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , intr-un singur fisier pdf respectand instructiunile din precizari. Completarile se trimit in perioada 02-15.06.2020, avnd la subiect nume_candidat_disciplina_unitatea de invatamant! Mailurile vor fi trimise de pe adresele de email ale unitatilor!