• ​Cerere tip plata cu ora 2014-2015 - Click aici
 1. Grafic sedinta publica 27.08.2014 - Click aici 
 2. Grafic sedinta publica 28.08.2014 - Click aici
 • La sedinta din 27.08.2014 participa doar cadrele didactice titulare aflate in urmatoarele cazuri: restrangere de activitate, completare de norma, detasare la cerere prin concurs specific (punctaj)
 • La sedinta din 28.08.2014 participa urmatoarele categorii: cadrele didactice carora li s-a acordat prelungirea contractului de munca pe perioada determinata in baza notei de la cnu 2013/2012 si 2011,  candidati in baza notei cnu 2014, 2013, 2012 din Bucuresti si din alte judete.

 

 1. Model solicitare catre directorul unitatii solicitante - Click aici
 2. Model acord unitate - Click aici
 3. Centralizator detasari aprobate la nivel de unitate in data de 26.08.2014 - Click aici

TERMEN: 26.08.2014 ORA 15.00 LA IS3 (cei care nu au cazuri vor trimite tabelul pe fax semnat si stampilat)

 • ​Cerere tip pentru prelungirea contractului de munca pe perioada determinata pentru cei care au obtinut minim 5 la concursurile din anii scolari 2013, 2012 sau 2011 (anul 2011 conform art.85 alin. 2 din Metodologie) - Click aici (continuitate suplinire note peste 5)
 • ​Cerere tip pentru repartitie in baza notei obtinute la unul din concursurile nationale din 2013, 2012 sau 2011 (anul 2011 conform art. 85 alin 2 din Metodologie - Click aici (continuitate suplinire note peste 5)
 • Anexa 2 - fisa de evaluare a cadrelor didactice - Click aici
 • Cerere tip detasare in interesul invatamantului - Click aici
 • Cerere tip detasare prin concurs specific- Click aici

Articolul 85 alin 2 -  " Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2011, la clasa I, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2011, care în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2014 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, în condiţiile alin. (1), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi"

Cadrele didactice titularizate prin concursul national de titularizare 2014 nu isi pot depune cerere de detasare in perioada 21-22 august 2014. 

 • ​​Rezultatele finale dupa contestatii la concursul de titularizare din 21 iulie 2014 - Click aici
 • Rezultate Concurs titularizare Bucuresti - http://titularizare.edu.ro/
 • Rezultate Concurs titularizare 21 iulie 2014 - Centrul de Concurs nr. 3 - Liceul Tehnologic Nicolae Teclu - Click aici 
 • CONTESTATIILE SE DEPUN LA ISMB IN ZILELE DE 25.07.2014 PANA LA ORA 21.00 SI IN 26.07.2014 PANA LA ORA 15.00
 •     Subiectele si baremele pentru examenul de titularizare 2014 se vor afisa la aceasta adresa - Click aici
 • Repartizarea candidatilor participanti la examenul Titularizare 2014 - pe locatii si sali - Click aici  (fisierul este sortat in ordinea disciplinelor si alfabetic)
 • Intrarea candidatilor in sali se face intre orele 08.00 - 09.00. Examenul incepe la ora 10.00 !!!
 • Repartitia candidatilor pe locatii si sali va fi publicata pe data de 17 iulie 2014 pe site-ul www.ismb3.ro si la locatiile propriu-zise.
 • Locatiile pentru sustinerea examenului de titularizare - Centrul de Concurs nr.3 sunt urmatoarele:
 1. Liceul Tehnologic Nicolae Teclu,
 2. Colegiul National Matei Basarab
 3. Scoala Gimnaziala Barbu Delavrancea
 4. Scoala Superioara Comerciala Nicolae Kretzulescu
 • Absolventii promotiei 2014 inscrisi la examenul de titularizare - sesiunea 2014  in Centrul de concurs nr. 3 ( Liceul Tehnologic Nicolae Teclu) sunt rugati sa vina si mai devreme de perioada 14-16 iulie, in masura in care au finalizat examenul de licenta / bacalaureat pentru a-si aduce adeverinta de absolvire legalizata si de a valida fisa de inscriere.