• Grafic organizare concurs - Gradinita nr. 187 - Click aici
 • Grafic organizare testare - Gradinita nr. 187 - Click aici
 • Grafic organizare concurs - Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu - Click aici
 • Grafic organizare testare - Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu - Click aici
 • Anexa la adresa ISMB nr. 19287/26.09.2014 privind Echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământului preuniversitar - Click aici
 • Adresa ISMB nr. 20059/25.09.2014 cu privire la evoluţia în carieră prin participarea la examenele de acordare a gradului didactic II şi I, în anul şcolar 2014-2015 - Click aici
 • Formulare inscriere gradul I - Click aici
 • Formulare inscriere gradul II - Click aici
 • Cerere preinspectie gradul I - Click aici
 • Cerere preinspectie gradul II - Click aici
 • Cerere amanare gradul I sau gradul II- Click aici
 • Precizari continut dosar grade didactice, legislatie grade didacticeClick aici
 • Pentru DEFINITIVAT vom posta mai multe informatii in momentul aparitiei Metodologiei !!!

PROGRAMUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR LA IS3 (PENTRU EDUCATOARE, INVATATOARE, ED.FIZICA) -

LUNI - JOI 9.00-15.00

 • Lista posturilor ramase neocupate pentru disciplinele Invatator si Educatoare la nivelul municipiului Bucuresti - Click aici
 • Adresa ISMB nr. 17080/04.09.2014 referitoare la incadrarea personalului didactic pe posturile didactice de nivel primar si prescolar ramase neocupate dupa sedinta din data de 8.09.2014 - Click aici  - (in atentia personalului necalificat,calificat fara concurs sau calificat cu nota sub 5 la concursul din 2014)

Sedinta publica din data de 8 septembrie 2014 va avea loc la Colegiul National Matei Basarab incepand cu ora 09.00 !

La aceasta sedinta nu participa cadrele didactice pensionate care au avut acord de la unitate !!!

Grafic desfasurare sedinta: 9.00-9.30 - Educatie fizica si sport ; 9.30-10.15 - Invatatori; 10.15-11.00 Educatoare

La aceasta sedinta participa urmatoarele categorii de persoane: Detasare la cerere prin concurs specific, Candidati concurs national 2014, 2013, 2012, pensionari fara acord (cei care merg pe punctaj).

 • ​Cerere tip plata cu ora 2014-2015 - Click aici
 1. Grafic sedinta publica 27.08.2014 - Click aici 
 2. Grafic sedinta publica 28.08.2014 - Click aici
 • La sedinta din 27.08.2014 participa doar cadrele didactice titulare aflate in urmatoarele cazuri: restrangere de activitate, completare de norma, detasare la cerere prin concurs specific (punctaj)
 • La sedinta din 28.08.2014 participa urmatoarele categorii: cadrele didactice carora li s-a acordat prelungirea contractului de munca pe perioada determinata in baza notei de la cnu 2013/2012 si 2011,  candidati in baza notei cnu 2014, 2013, 2012 din Bucuresti si din alte judete.

 

 1. Model solicitare catre directorul unitatii solicitante - Click aici
 2. Model acord unitate - Click aici
 3. Centralizator detasari aprobate la nivel de unitate in data de 26.08.2014 - Click aici

TERMEN: 26.08.2014 ORA 15.00 LA IS3 (cei care nu au cazuri vor trimite tabelul pe fax semnat si stampilat)

 • ​Cerere tip pentru prelungirea contractului de munca pe perioada determinata pentru cei care au obtinut minim 5 la concursurile din anii scolari 2013, 2012 sau 2011 (anul 2011 conform art.85 alin. 2 din Metodologie) - Click aici (continuitate suplinire note peste 5)
 • ​Cerere tip pentru repartitie in baza notei obtinute la unul din concursurile nationale din 2013, 2012 sau 2011 (anul 2011 conform art. 85 alin 2 din Metodologie - Click aici (continuitate suplinire note peste 5)
 • Anexa 2 - fisa de evaluare a cadrelor didactice - Click aici
 • Cerere tip detasare in interesul invatamantului - Click aici
 • Cerere tip detasare prin concurs specific- Click aici

Articolul 85 alin 2 -  " Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2011, la clasa I, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2011, care în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2014 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, în condiţiile alin. (1), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi"

Cadrele didactice titularizate prin concursul national de titularizare 2014 nu isi pot depune cerere de detasare in perioada 21-22 august 2014. 

 • ​​Rezultatele finale dupa contestatii la concursul de titularizare din 21 iulie 2014 - Click aici