1. Adresa MEN nr. 38197/2014 - Click aici
 2. Cerere tip - Click aici
 • Anexa 1B referitoare la cadrele didactice care si-au depus dosar de pretransfer in unitati de invatamant din sectorul 3 - Etapa 1 - 9 - 11 aprilie 2014 - Click aici

TERMEN 11.APRILIE 2014 ORA 14.00 LA IS 3

 1. Prevederi legale - mentinere titular / revenire pensionar ca titular - Click aici
 2. Cerere tip mentinere titular 2014-2015- Click aici
 3. Cerere tip revenire pensionar ca titular 2014-2015- Click aici
 4. Model acord / refuz /instiintare ISMB cerere mentinere titular- Click aici
 5. Model acord / refuz /instiintare ISMB cerere revenire pensionar ca titular- Click aici
 1. Cerere tip prelungirea CIM pe perioada determinata - nota minim 7 si definitivat - Click aici
 2. Cerere tip prelungirea CIM pe perioada determinata - note intre 5-7 - Click aici
 3. Cerere tip continuitate detasare prin concurs - Click aici
 4. Tabel centralizator solicitari continuitate (contine 3 sheeturi/ foi lucru) - Click aici
Referitor la actele de studii din dosarul de pretransfer :
Art. 97 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul 2014-2015, aprobată prin OMEN nr. 5451/2013, cu modificarile și completările ulterioare:

                ”La etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar pot fi înscrişi, în baza adeverinţei de absolvire, anexate în copie legalizată, absolvenţii care au susţinut examenul de absolvire/licenţă în perioada februarie 2013 - iulie 2014. Absolvenţii care au susţinut examenul de absolvire/licenţă până în ianuarie 2013 (inclusiv) pot fi înscrişi la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar numai dacă anexează în copie legalizată la cererea de înscriere diploma de absolvire/licenţă şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă.”

 • Graficul desfasurarii sedintei publice de restrangere de activitate - 3 aprilie 2014 - Click aici
 1. Cerere tip prelungirea CIM pe perioada determinata - nota minim 7 si definitivat - Click aici
 2. Cerere tip prelungirea CIM pe perioada determinata - note intre 5-7 - Click aici
 3. Cerere tip continuitate detasare prin concurs - Click aici
 4. Tabel centralizator solicitari continuitate (contine 3 sheeturi/ foi lucru) - Click aici
 5. Calendarul miscarii de personal 2014-2015 - Click aici
 6. Anexa 2 - fisa de evaluare a cadrelor didactice - Click aici
 7. Cerere tip completare de norma in alta unitate - Click aici
 8. Cerere tip restrangere de activitate / transfer prin consimtamant intre unitati (este cererea catre Inspectorul scolar general atat in cazul restrangerii de activitate cat si al pretransferului) - Click aici
 9. Cerere tip pretransfer prin consimtamant- (este cererea catre directorul unitatii acolo unde se doreste pretransferul) -  Click aici
 10. Model adeverinta post dosar pretransfer - - Click aici
 11. Cerere tip modificare contract de munca conform art. 253 din Legea 1/2011 - Click aici
 12. Cerere tip CNU 2014 - Click aici
 13. Cerere tip detasare in interesul invatamantului - Click aici
 14. Cerere tip detasare prin concurs specific- Click aici
 • Anexa 2 - fisa de evaluare individuala a cadrelor didactice pentru anul scolar 2014-2015 (actualizata conform noii metodologii) - Click aici
 • Cerere tip intregire de norma - Click aici
 • Model adresa unitate catre ISMB intregire de norma - Click aici
 • Cerere tip completare de norma la nivelul unitatii - Click aici
 • Model adresa unitate catre ISMB completare de norma la nivelul unitatii - Click aici
 • Centralizator completare de norma la nivelul unitatii - Click aici
 • Comunicare Is3 privind proiectul schitei de incadrare 2014-2015 - Click aici
 • Proiectul schitei de incadrare 2014-2015 - GRADINITE -Click aici
 • Proiectul schitei de incadrare 2014-2015 - SCOLI -Click aici
 • Proiectul schitei de incadrare 2014-2015 - LICEE -Click aici
 • Proiectul schitei de incadrare 2014-2015 - CLUBUL COPIILOR & CLUBUL SPORTIV SCOLAR -Click aici
 • Proiectul schitei de incadrare 2014-2015 - SCOALA SPECIALA NR. 5 -Click aici

Fiecare arhiva contine un model de completare macheta (folderul Model comepltare machete), machetele de completat (fisierul excel - contine mai multe sheeturi), opisul lucrarii finale si proiect plan scolarizare (fisier word).

In Opis gasiti toate documentele cu care trebuie sa va prezentati la IS3, conform unei programari ce va fi trimisa in data de 30.01.2014.