1. Anexa 7 - modele acord / refuz / comunicare ISMB - continutati minim 7 si definitivat - Click aici
 2. Anexa 8 - modele acord / refuz / comunicare ISMB - continutati intre 5 si 7 sau peste 7 fara definitivat - Click aici
 3. Anexa 9- modele acord / refuz / comunicare ISMB - detasare prin continuitate - Click aici

Pentru candidatii cu note intre 5-7 sau minim 7 fara definitivat CA-ul se face in data de 23.04.2014

Pentru candidatii care au minim 7 si definitivat CA-ul se face in data de 24.04.2014

 1. Adresa MEN nr. 38197/2014 - Click aici
 2. Cerere tip - Click aici
 • Anexa 1B referitoare la cadrele didactice care si-au depus dosar de pretransfer in unitati de invatamant din sectorul 3 - Etapa 1 - 9 - 11 aprilie 2014 - Click aici

TERMEN 11.APRILIE 2014 ORA 14.00 LA IS 3

 1. Prevederi legale - mentinere titular / revenire pensionar ca titular - Click aici
 2. Cerere tip mentinere titular 2014-2015- Click aici
 3. Cerere tip revenire pensionar ca titular 2014-2015- Click aici
 4. Model acord / refuz /instiintare ISMB cerere mentinere titular- Click aici
 5. Model acord / refuz /instiintare ISMB cerere revenire pensionar ca titular- Click aici
 6. Anexa centralizare mentinere titular / revenire pensionar ca titular - Click aici
 1. Cerere tip prelungirea CIM pe perioada determinata - nota minim 7 si definitivat - Click aici
 2. Cerere tip prelungirea CIM pe perioada determinata - note intre 5-7 - Click aici
 3. Cerere tip continuitate detasare prin concurs - Click aici
 4. Tabel centralizator solicitari continuitate (contine 3 sheeturi/ foi lucru) - Click aici
Referitor la actele de studii din dosarul de pretransfer :
Art. 97 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul 2014-2015, aprobată prin OMEN nr. 5451/2013, cu modificarile și completările ulterioare:

                ”La etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar pot fi înscrişi, în baza adeverinţei de absolvire, anexate în copie legalizată, absolvenţii care au susţinut examenul de absolvire/licenţă în perioada februarie 2013 - iulie 2014. Absolvenţii care au susţinut examenul de absolvire/licenţă până în ianuarie 2013 (inclusiv) pot fi înscrişi la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar numai dacă anexează în copie legalizată la cererea de înscriere diploma de absolvire/licenţă şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă.”

 • Graficul desfasurarii sedintei publice de restrangere de activitate - 3 aprilie 2014 - Click aici
 1. Cerere tip prelungirea CIM pe perioada determinata - nota minim 7 si definitivat - Click aici
 2. Cerere tip prelungirea CIM pe perioada determinata - note intre 5-7 - Click aici
 3. Cerere tip continuitate detasare prin concurs - Click aici
 4. Tabel centralizator solicitari continuitate (contine 3 sheeturi/ foi lucru) - Click aici
 5. Calendarul miscarii de personal 2014-2015 - Click aici
 6. Anexa 2 - fisa de evaluare a cadrelor didactice - Click aici
 7. Cerere tip completare de norma in alta unitate - Click aici
 8. Cerere tip restrangere de activitate / transfer prin consimtamant intre unitati (este cererea catre Inspectorul scolar general atat in cazul restrangerii de activitate cat si al pretransferului) - Click aici
 9. Cerere tip pretransfer prin consimtamant- (este cererea catre directorul unitatii acolo unde se doreste pretransferul) -  Click aici
 10. Model adeverinta post dosar pretransfer - - Click aici
 11. Cerere tip modificare contract de munca conform art. 253 din Legea 1/2011 - Click aici
 12. Cerere tip CNU 2014 - Click aici
 13. Cerere tip detasare in interesul invatamantului - Click aici
 14. Cerere tip detasare prin concurs specific- Click aici
 • Anexa 2 - fisa de evaluare individuala a cadrelor didactice pentru anul scolar 2014-2015 (actualizata conform noii metodologii) - Click aici
 • Cerere tip intregire de norma - Click aici
 • Model adresa unitate catre ISMB intregire de norma - Click aici
 • Cerere tip completare de norma la nivelul unitatii - Click aici
 • Model adresa unitate catre ISMB completare de norma la nivelul unitatii - Click aici
 • Centralizator completare de norma la nivelul unitatii - Click aici