In data de 23 mai 2023, conform calendarului Miscarii de personal pentru anul scolar 2023-2024, pe site-ul www.ismb3.ro si www.ismb.edu.ro va avea loc afisarea:

a: (i) listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

(ii) listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice.