ACTE NECESARE

LA INSCRIEREA LA EXAMENUL NATIONAL DE DEFINITIVARE

IN INVATAMANT SESIUNEA 2023

PERIODA DE INSRIERE LA INSPECTORATUL SCOLAR SECTOR 3

17-21.10.2022- program orar afisat pe site www.ismb3.ro

Luni - Joi - orele 09.00-15.00 Vineri 09.00-12.00

DISCIPLINELE arondate sunt: Educatoare, Invatatoare, Educatie fizica

          Dosarul de inscriere va cuprinde:

 1. Fisa de inscriere- model Anexa 1- semnata de directorul unitatii de invatamant si de catra candidat.
 2. Copii ale actelor de studii in baza carora se face inscrierea la examen (nu se ataseaza in dosar alte studii) diploma va fi insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma, acestea vor fi certificate ,,conform cu originalul,, de catre conducerea unitatii de invatamant.
 3. Pentru disciplina educatie fizica si sport se ataseaza in dosar certificat –NIVEL 1-2/document din care sa rezulte absolvirea programului de pregatire psihopedagogica si metodica in specialitatea diplomei absolvite (DPPD) toate copiile sa fie ,,conform cu originalul,, de catre conducerea unitatii de invatamant;
 4. Dosarul predat va fi cu sina de carton (pe coperta se va mentiona nume/initiala/prenume (conform CI) si disciplina de examen.
 • Decizia de repartizare pe post incepand cu data de 01.09.2022-31.08.2023 si/sau deciziile interne la nivel de unitate (in urma concursurilor locale dupa inceperea cursurilor din 05.09.2022) si/sau de la unitatiile private- avand mentionata perioada de repartizare pe post (ziua/luna/anul).
 • Carte de identitate
 • Certificate de nastere- obligatoriu si /sau certificat de casatorie.
 1. Adeverinta – model tipizat – privind calificativul pe anul 2021-2022 sau pe ultimul an scolar in care candidatul a desfasurat activitate didactica (ex: cei care s-au aflat in crestere si ingrijire copil, concediu fara plata, concediu de studii sau alte situatii).

Candidatii care se afla in PRIMUL AN DE STAGIU NU prezinta aceasta adeverinta cu calificativ.

 1. Adeverinta – model tipizat – din care sa rezulte vechimea de predare la DATA INSCRIERII (14.10.2022- conform calendar) doar ca si personal didactic calificat – nu se evidentiaza anii in care candidatul a predat ca si necalificat.
 2. Taxa de inscriere la examen (300 lei) se achita doar de catre candiadtii care au sustinut 3 sesiuni anterioare si nu au promovat examenul. Se ataseaza in dosar.
 3. Pentru unitatiile de invatamant private se va atasa in dosar dovada autorizarii/acreditatii.